كل عناوين نوشته هاي اليکا يحيايي

اليکا يحيايي
[ شناسنامه ]
خدا ...... يكشنبه 93/12/10
زمزمه ي بد ...... جمعه 93/9/14
با اون همه نذر و دعا، بازم از هم جدا شديم ...... چهارشنبه 93/6/26
مسافرت از شهر غم ...... جمعه 93/3/9
واسه برگشتن اون ياري که رفت دعا نکن ...... جمعه 93/2/26
نذار ببينه اشکشو اون کسي که محرمش نيست ...... جمعه 93/2/5
خونه ي عشق! ...... شنبه 93/1/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها